Χρυσή Εγγύηση Καλουστιάν


Πως λειτουργεί αυτή η εγγύηση;

Για τα πρώτα (2) δύο ή κατά περίπτωση (3) τρία έτη η εγγύηση υποστηρίζεται από την επίσημη αντιπροσωπεία. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διαφύλαξη της εγγύησης της αντιπροσωπείας. Για το επόμενο διάστημα υπεύθυνη είναι η εταιρεία μας. Συνεπώς λειτουργεί σαν επέκταση εγγύησης έως τα (5) πέντε χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του ρολογιού.


Τι καλύπτει αυτή η εγγύηση;

Την καλή λειτουργία του ρολογιού. Επίσης την στεγανότητα για τα αδιάβροχα ρολόγια.


Η μπαταρία ή ο πυκνωτής;

Για τα δύο πρώτα χρόνια καλύπτεται από την εταιρεία μας.


Τι δεν καλύπτει η εγγύηση αυτή;

Τα εξωτερικά μέρη. Άνοιγμα και επισκευή από τρίτο χωρίς την δική μας έγκριση. Ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχή χρήση π.χ. θραύση κρυστάλλου, ρολόι με σχετική στεγανότητα (3atm/30m) χρησιμοποιημένο στο κολύμπι, ρολόι στη σάουνα ή σε υδρατμούς κλπ.


Οδηγίες για το κατά πόσο είναι στεγανό ένα ρολόι παρατίθενται με εικονίδια παρακάτω: