Πιστοποίηση ISO

Η εταιρεία Καλουστιάν από τις 24/04/2009 είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 με σύστημα διασφάλισης ποιότητας για το πεδίο δραστηριοτήτων :

  • Εμπορία ωρολογίων και εξαρτημάτων αυτών,
  • Επισκευή ωρολογίων,

από την TUV INTERCERT που είναι Οργανισμός Επιθεώρησης – Πιστοποίησης και μέλος του Γερμανικού TUV NORD Group.

Η ένταξη της εταιρείας σε αυτή την διαδικασία πιστοποίησης, εντάσσεται σε ένα σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών, που συμπεριλαμβάνονται στη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τις αρχές της οποίας έχουμε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης αποδεικνύει την δέσμευση για ποιότητα, την δέσμευση για την ικανοποίηση των πελατών και την επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας μας.