FREE SHIPPING FOR ORDERS ABOVE 30€

Sex
Price
  • €80
  • €180
 – 
Case Material
Crystal
Functions
Availability
OBAKU
OBAKU Birk Gold V231LXGIMG
113.00
189.00
OBAKU Dok Gold V227LXGIMG
131.00
219.00
OBAKU Sol Glimt Walnut V179LEVNMN
131.00
219.00
OBAKU Sand Rose V185LXVIMV
113.00
189.00
OBAKU Sol Glimt Rose V179LEVVMV
131.00
219.00
OBAKU Glad Crepe V189LXVJSJ
143.00
239.00
OBAKU Sol Medallion V149LXGBMB
113.00
189.00
OBAKU Jord Onyx V176GMCBMC
119.00
199.00
OBAKU Eng Rose V201LDVWMV
132.00
189.00
OBAKU Iris Fuscia V218LXVWSV
119.00
199.00
OBAKU Toft Steel V181GDCWMC
89.00
149.00
OBAKU Viol Gold V211LXGIMG
89.00
149.00
OBAKU Rislen Cognac V190GDCWRZ
107.00
179.00
OBAKU Rislen Night V190GDVBMB
137.00
229.00
OBAKU Birk Steel V231LXCIMC
101.00
169.00