> FREE SHIPPING FOR ORDERS ABOVE 20€

Sex
Price
  • €60
  • €210
 – 
Case Material
Crystal
Functions
Availability
OBAKU
OBAKU Liv Gold V209LXGIMG
90.00
129.00
OBAKU Dok Gold V227LXGIMG
153.00
219.00
OBAKU Birk Gold V231LXGIMG
132.00
189.00
OBAKU Birk Steel V231LXCIMC
118.00
169.00
OBAKU Kvadrat Gold V236LXGIMG
146.00
209.00
OBAKU Viol Gold V211LXGIMG
104.00
149.00
OBAKU Iris Fuscia V218LXVWSV
139.00
199.00
OBAKU Eng Rose V201LDVWMV
132.00
189.00
OBAKU Sol Medallion V149LXGBMB
132.00
189.00
OBAKU Mark Mocha V197GXCWRN
69.00
99.00
OBAKU Rislen Night V190GDVBMB
160.00
229.00
OBAKU Rislen Cognac V190GDCWRZ
125.00
179.00
OBAKU Toft Steel V181GDCWMC
104.00
149.00
OBAKU Rolig Cyan V178GXCLMC
118.00
169.00
OBAKU Jord Onyx V176GMCBMC
139.00
199.00
OBAKU Glad Crepe V189LXVJSJ
167.00
239.00
OBAKU Sand Rose V185LXVIMV
132.00
189.00
OBAKU Lun Gold Bi V158LEGIMC
132.00
189.00
OBAKU Sol Glimt Walnut V179LEVNMN
153.00
219.00
OBAKU Sol Glimt Rose V179LEVVMV
153.00
219.00